Havanguyut


Tapkuat NRC-kut tatya atuqtai uqaqatigiknit qanigutaunilu tapkuat qaphit atulagunaqhiyut piqaqnit pivaliatitiyit aulattiyut  Nunavutmi.